Arcoma AB logo

ARCOMA - Arcoma AB News Story

SEK20.7 1.0  5.1%

Last Trade - 16/04/21

Sector
Healthcare
Size
Micro Cap
Market Cap £22.8m
Enterprise Value £23.5m
Revenue £10.1m
Position in Universe 1353rd / 1831

Årsredovisning 2019 är nu publicerad

Wed 29th April, 2020 11:30am
Årsredovisning 2019 är nu publicerad

2020-04-29

PRESSRELEASE 

Årsredovisning 2019 är nu publicerad

Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Tryckt exemplar kan beställas via service@arcoma.se.


Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Jesper Söderqvist, Telefon: +46 470 70 69 81, E-mail: jesper.soderqvist@arcoma.se  
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 12.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 12:30

Attachments

© Stockopedia 2021, Refinitiv, Share Data Services.
This site cannot substitute for professional investment advice or independent factual verification. To use it, you must accept our Terms of Use, Privacy and Disclaimer policies.