Vatryggingafelag Islands Hf logo

VIS - Vatryggingafelag Islands Hf News Story

ISK15.95 -0.3  -1.9%

Last Trade - 5:00pm

Sector
Financials
Size
Small Cap
Market Cap £178.0m
Enterprise Value £190.4m
Revenue £155.0m
Position in Universe 749th / 1838

Correction: VÍS - Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Sat 17th April, 2021 2:14pm
For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210417:nGNE17Sd8L&default-theme=true


Í 15. viku 2021 keypti VÍS 10.000.000 eigin hluti fyrir kr. 162.950.000 eins
og hér segir:

 Vika   Dagsetning Tími  Keyptir hlutir Viðskiptaverð  Kaupverð   Eigin hlutir eftir viðskipti  
 15    12.4.2021  10:08 2.000.000    15,90      31.800.000  20.000.000           
 15    13.4.2021  09:59 1.000.000    15,90      15.900.000  21.000.000           
 15    13.4.2021  14:05 1.000.000    16,25      16.250.000  22.000.000           
 15    14.4.2021  09:34 2.000.000    16,40      32.800.000  24.000.000           
 15    15.4.2021  09:38 2.000.000    16,50      33.000.000  26.000.000           
 15    16.4.2021  09:32 2.000.000    16,60      33.200.000  28.000.000           
 Samtals           10.000.000            162.950.000 28.000.000           

Þessi kaup eru í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins á eigin
hlutum sem hrint var í framkvæmd 9. apríl 2021, sbr. tilkynningu til
Kauphallar sama dag.

VÍS hefur keypt samtals 12.000.000 hluti í félaginu sem samsvarar 70,59% af
þeim eigin hlutum sem að hámarki var heimilt að kaupa samkvæmt
áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 194.450.000 sem
samsvarar 77,78% af þeirri fjárhæð sem að hámarki mátti kaupa fyrir.
VÍS á nú samtals 28.000.000 hluti eða 1,48% af heildarhlutafé félagsins
sem er 1.894.462.192.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni var sá fyrirvari að ekki yrðu keyptir
fleiri en 17.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna mátti ekki nema
hærri fjárhæð en 250 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 9.
júní 2021, nema ef skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann
tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með
eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og II. kafla
viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik
© Stockopedia 2021, Refinitiv, Share Data Services.
This site cannot substitute for professional investment advice or independent factual verification. To use it, you must accept our Terms of Use, Privacy and Disclaimer policies.