Vatryggingafelag Islands Hf logo

VIS - Vatryggingafelag Islands Hf News Story

ISK15.85 0.2  1.3%

Last Trade - 12/05/21

Sector
Financials
Size
Small Cap
Market Cap £171.6m
Enterprise Value £183.0m
Revenue £170.2m
Position in Universe 753rd / 1830

VÍS: Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands samþykkir endurkaupaáætlun

Tue 9th March, 2021 1:16pm
For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210309:nGNE2jvWZC&default-theme=true


Vísað er til tilkynningar Vátryggingafélags Íslands hf. frá 4. febrúar
sl. um framkvæmd endurkaupaáætlunar. Þar kom fram að endurkaupin, sem
gerð væru í þeim tilgangi að lækka hlutafé, væru háð samþykki
Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Félaginu barst í dag samþykki
eftirlitsins og munu endurkaup hefjast þegar í stað.

Hámarksfjöldi hluta sem áætlunin kveður á um að verði keyptir er
34.000.000 hlutir að nafnvirði, en það jafngildir um 1,79% af útgefnu
hlutafé félagsins, sem er nú kr. 1.894.462.192 að nafnvirði. Fjárhæð
endurkaupanna verður þó aldrei hærri en kr. 500.000.000 að
markaðsvirði. Heimildin gildir til og með 18. mars 2021.
 
 Endurkaupin verða framkvæmd af Íslenskum fjárfestum hf. sem tekur allar
viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna
óháð félaginu. Framkvæmd endurkaupaáætlunar verður í samræmi við
lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um
innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005.
 
 Verð fyrir hvern hlut skal að hámarki vera hæsta verð í síðustu
óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í
viðskiptakerfi Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Hámarksmagn hvers
viðskiptadags er 2.000.000 hlutir að nafnverði, sem er innan við
fjórðungur af meðalveltu síðustu fjögurra vikna. Viðskipti félagsins
með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í
samræmi við lög og reglugerðir.

Nánari upplýsingar veitir Erla Tryggvadóttir samskiptastjóri í s. 660
5260 eða með tölvupósti á fjarfestatengsl@vis.is
© Stockopedia 2021, Refinitiv, Share Data Services.
This site cannot substitute for professional investment advice or independent factual verification. To use it, you must accept our Terms of Use, Privacy and Disclaimer policies.