Vatryggingafelag Islands Hf logo

VIS - Vatryggingafelag Islands Hf News Story

ISK17.5 0.0  0.0%

Last Trade - 11:50am

Sector
Financials
Size
Small Cap
Market Cap £188.5m
Enterprise Value £200.0m
Revenue £174.8m
Position in Universe 754th / 1858

VÍS: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar – endurkaup hefjast

Thu 8th July, 2021 3:26pm
For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210708:nGNE4GHCg&default-theme=true


Á aðalfundi VÍS 19. mars 2021 sl. var samþykkt að heimila stjórn að
setja upp formlega endurkaupaáætlun, í þeim tilgangi að kaupa allt að
10% af hlutafé félagsins á næstu 12 mánuðum.

Stjórn VÍS hefur á grundvelli fyrrgreindrar samþykktar tekið ákvörðun
um framkvæmd endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum í þeim tilgangi
að lækka útgefið hlutafé þess, sbr. tilkynningu frá félaginu 23.
júní sl. 

Félaginu barst í dag samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka
Íslands („Fjármálaeftirlitið“) og munu endurkaup hefjast þegar í
stað. Hámarksfjöldi hluta sem áætlunin kveður á um að verði keyptir
er 35.000.000 hlutir að nafnvirði, en það jafngildir um 1,85% af
útgefnu hlutafé félagsins, sem er nú kr. 1.894.462.192 að nafnvirði.
Heimildin gildir frá og með deginum í dag. 

Endurkaupin verða framkvæmd af Íslenskum fjárfestum hf. sem taka allar
viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna
óháð félaginu. Framkvæmd endurkaupaáætlunar verður í samræmi við
lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um
innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005. Verð fyrir hvern hlut skal
að hámarki vera hæsta verð í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta
fyrirliggjandi óháða kauptilboð í viðskiptakerfi Nasdaq Iceland, hvort
sem er hærra. Hámarksmagn hvers viðskiptadags er 1.500.000 hlutir að
nafnverði, sem er innan við fjórðungur af meðalveltu síðustu fjögurra
vikna. Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við
endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir. 

Viðskipti félagsins með eigin hluti á grundvelli
endurkaupaáætlunarinnar verða tilkynnt eigi síðar en við lok sjöunda
viðskiptadags eftir að viðskiptin fara fram. Fyrir á félagið 59.462.192
eigin hluti. 

Nánari upplýsingar: 

Nánari upplýsingar veitir Erla Tryggvadóttir, samskiptastjóri VÍS, í
síma 660-5260 og með tölvupósti á fjarfestatengsl@vis.is 
© Stockopedia 2021, Refinitiv, Share Data Services.
This site cannot substitute for professional investment advice or independent factual verification. To use it, you must accept our Terms of Use, Privacy and Disclaimer policies.