Vatryggingafelag Islands Hf logo

VIS - Vatryggingafelag Islands Hf News Story

ISK16.2 0.4  2.2%

Last Trade - 14/05/21

Sector
Financials
Size
Small Cap
Market Cap £175.4m
Enterprise Value £186.8m
Revenue £170.2m
Position in Universe 741st / 1832

VÍS: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar

Fri 9th April, 2021 10:37am
For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210409:nGNE66yvqB&default-theme=true


Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. þann 19. mars 2021 var
samþykkt að heimila stjórn, í þeim tilgangi að setja upp formlega
endurkaupaáætlun, að kaupa á næstu 12 mánuðum allt að 10% af hlutafé
félagsins. Stjórn VÍS hefur á grundvelli fyrrgreindrar samþykktar tekið
ákvörðun um framkvæmd endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum í
þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé þess. Félaginu barst í dag
samþykki Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands
(„Fjármálaeftirlitið“) og munu endurkaup hefjast þegar í stað.

Hámarksfjöldi hluta sem áætlunin kveður á um að verði keyptir er
17.000.000 hlutir að nafnvirði, en það jafngildir um 0,89% af útgefnu
hlutafé félagsins, sem er nú kr. 1.894.462.192 að nafnvirði. Fjárhæð
endurkaupanna verður þó aldrei hærri en kr. 250.000.000 að
markaðsvirði. Heimildin gildir í tvo  mánuði frá og með samþykki
Fjármálaeftirlitsins.
 
 Endurkaupin verða framkvæmd af Íslenskum fjárfestum hf. sem tekur allar
viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna
óháð félaginu. Framkvæmd endurkaupaáætlunar verður í samræmi við
lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um
innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005.
 
 Verð fyrir hvern hlut skal að hámarki vera hæsta verð í síðustu
óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í
viðskiptakerfi Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Hámarksmagn hvers
viðskiptadags er 2.000.000 hlutir að nafnverði, sem er innan við
fjórðungur af meðalveltu síðustu fjögurra vikna. Viðskipti félagsins
með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í
samræmi við lög og reglugerðir.

Viðskipti félagsins með eigin hluti á grundvelli endurkaupaáætlunarinnar
verða tilkynnt eigi síðar en við lok sjöunda viðskiptadags eftir að
viðskiptin fara fram.

Fyrir á Vátryggingafélag Íslands hf. alls 16.000.000 eigin hluti, eða
0,84% af heildarhlutafé félagsins.Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar veitir Erla Tryggvadóttir, samskiptastjóri VÍS, í
síma 660-5260 og með tölvupósti erlat@vis.is
© Stockopedia 2021, Refinitiv, Share Data Services.
This site cannot substitute for professional investment advice or independent factual verification. To use it, you must accept our Terms of Use, Privacy and Disclaimer policies.