Vatryggingafelag Islands Hf logo

VIS - Vatryggingafelag Islands Hf News Story

ISK16.45 -0.1  -0.3%

Last Trade - 5:00pm

Sector
Financials
Size
Small Cap
Market Cap £183.0m
Enterprise Value £194.7m
Revenue £174.3m
Position in Universe 740th / 1846

VÍS: Tilkynning um framkvæmd endurkaupaáætlunar

Thu 29th April, 2021 8:05pm
For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210429:nGNE9YNkWF&default-theme=true


Á aðalfundi Vátryggingafélags Íslands hf. þann 19. mars 2021 var
samþykkt að heimila stjórn, í þeim tilgangi að setja upp formlega
endurkaupaáætlun, að kaupa á næstu 12 mánuðum allt að 10% af hlutafé
félagsins.

Stjórn VÍS hefur á grundvelli fyrrgreindrar samþykktar tekið ákvörðun
um framkvæmd endurkaupaáætlunar um kaup á eigin bréfum í þeim tilgangi
að lækka útgefið hlutafé þess.

Hámarksfjöldi hluta sem áætlunin kveður á um að verði keyptir er
28.112.939 hlutir að nafnvirði, en það jafngildir um 1,48% af útgefnu
hlutafé félagsins, sem er nú kr. 1.894.462.192 að nafnvirði. Fjárhæð
endurkaupanna verður þó aldrei hærri en kr. 500.000.000 að
markaðsvirði. Heimildin gildir í tvo  mánuði frá og með þeim degi að
samþykki Fjármálaeftirlitsins fyrir endurkaupunum fæst.

Endurkaupin verða framkvæmd af Íslenskum fjárfestum hf. sem tekur allar
viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna
óháð félaginu. Framkvæmd endurkaupaáætlunar verður í samræmi við
lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um
innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005.

Verð fyrir hvern hlut skal að hámarki vera hæsta verð í síðustu
óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í
viðskiptakerfi Nasdaq Iceland, hvort sem er hærra. Hámarksmagn hvers
viðskiptadags er 2.000.000 hlutir að nafnverði, sem er innan við
fjórðungur af meðalveltu síðustu fjögurra vikna. Viðskipti félagsins
með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í
samræmi við lög og reglugerðir.

Fyrir á Vátryggingafélag Íslands hf. 31.349.253 eigin hluti.

Endurkaup vátryggingafélaga í þeim tilgangi að lækka hlutafé eru háð
fyrirfram samþykki fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Tilkynnt verður
sérstaklega þegar slíkt samþykki hefur verið veitt og endurkaup munu
hefjast
© Stockopedia 2021, Refinitiv, Share Data Services.
This site cannot substitute for professional investment advice or independent factual verification. To use it, you must accept our Terms of Use, Privacy and Disclaimer policies.